bg_index

За център Лина

Професионално обучение по Европейски проекти
Професионално обучение по Европейски проекти
Основан през 2006 г., центъра предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на трудовия пазар.

Гаранция е издадената лицензия от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)  към Министерство на образованието с лиценз № 200612325.

НАПОО е единствената институция в България, предоставяща лицензия на фирмите за професионално обучение.

За справки в НАПОО: +359 2 970 66 55 или за вход в регистъра на лицензираните центрове www.navet.government.bg

Център за обучение контакти

За повече информация – свържете се с нашите консултанти
гр. Плевен
ул.”Васил Левски” № 185 ет.3
бул.Христо Ботев № 85 вх. А
школа по изучаване на английски език Плевен
0888 897 656
център за обучение Плевен
0878 811 656
център за обучение на професионални кадри Плевен

Професионални курсове

Професионални курсове от център за обучение Лина
Галерия