Дигитална компетентност

 

Компютърна грамотност и познания по информационни технологии;

Работа с компютър, електронни таблици и база данни, текстообработване и презентации;

Първоначална компютърна грамотност;

Специализирани софтуерни продукти за счетоводство, ТРЗ и личен състав;

Дигитални компетенции за офиса, машинопис и делова кореспонденция;

Електронен маркетинг и рекламно презентиране с MS Power Point;

Работа със специализиран софтуер – Auto CAD, Autodesk 3DS max – базово ниво;

Работа със специализиран софтуер – Любителски WEB дизайн с Dreamweaver;

Работа със специализиран софтуер – Photoshop