Професия “Готвач”- код 811070

Специалност ”Производство на кулинарни изделия и напитки”- код 8110701

Обща информация: В учебната програма е включен учебен материал, с овладяването, на който се цели курсистите да усвоят основни професионални компетенции за хранителните продукти, технологичните процеси и технологията на ястията. Обучението по теория се организира в специализирани кабинети, осигурени с богати нагледни материали и учебно технически средства.

Преподавателите са с Магистърска степен инж. технолог обществено хранене.

Практическото обучение се провежда в лицензирани бази на действащи заведения за обществено хранене /ресторанти, механи, пицарии и др./. Там се провежда и производствената практика.

На всички курсисти съдействаме за започване на работа по бъдещата професия.