Професия Офис секретар – код 346020

Специалност ”Административно обслужване”- код 3460201

 

Обща информация:

Квалификационният курс има за цел да формира комплекс от знания и практически опит за работа с текстов редактор, създаването и представянето на бизнес документи, както и интернет кореспонденция, планиране и организиране на събития и други.
Завършилият курса на обучение ще може да:

  • организира административната дейност;
  • владее компютърен машинопис;
  • работи със софтуер за създаване и поддържане на база данни, презентации, електронна поща и да извлича информация от интернет;
  • комуникира с чуждестранни партньори и да борави с офис техника.