Професия “Сервитьор-барман”-код 811080

Специалност ”Обслужване на заведения за обществено хранене”- код 8110801

Обща информация:

  • В учебната програма е включен учебен материал, с овладяването, на който се цели курсистите да усвоят:
  • актуални знания и практически компетенции за обзавеждането;
  • форми и правила на обслужване в заведенията за хранене и развлечения;
  • за изпълнението на дейности, свързани с посрещането, настаняването и храненето;
  • производствения цикъл;
  • поемане отговорност;
  • изпълнение на самостоятелни задачи и работа в екип;
  • да се усвоят умения за подреждане на търговска зала и бар;
  • посрещане и обслужване на гостите според международните стандарти.

 

Обучението по теория и практика се организира в специализирани кабинети, осигурени с богати нагледни материали и учебно технически средства.

Практиката обхваща цялото барманство и сервиране. Производствената практика се провежда в действащи барове и ресторанти.