Математическа компетентност

основни знания в областта на природните науки и технологиите – Работа със софтуер