НОВИНА!

Програма „Ваучери за заети лица”

Информация за обучението

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. отпуска 50 000 0000 лева за обучения по програма „Ваучери за заети лица“. В програмата ще могат да участват лица, които НЕ са се възползвали от безплатните професионални и езикови обучения по Оперативни програми „Аз мога“ или „Аз мога повече“.

Условия за допустимост:
да сте със средна или по-ниска степен на образование /не се допуска обучение на лица с висше образование
трябва да сте нает/а на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, или самонаети.

За професионални обучения:

• За първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.
• За втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.
• За трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.

За езикови обучения:

За всеки език с продължителност не по малко от 300 учебни часа / три нива /- 700лв.

Финансиране
Безвъзмездното финансиране на ваучерите за професионални обучения и за ключови компетентности по програмата в размер на 85% от цената на обучението, останалите 15% се заплащат от лицето, получило ваучер за обучение.

НЕ СЕ финансира ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ!

Запишете се и повишете квалификацията си!
За целта попълнете формата за запитване, като уточните от какъв вид обучение се интересувате и за кой град. Ние ще Ви консултираме и информираме по e-mail или на място в офиса за специфичните подробности по програмата и за стартирането на съответното обучение.

Направи запитване

Запишете си място за Вашето обучение по оперативна програма “Ваучери за заети лица”,
като се свържете с нас на 0888 897 656, 0886 074 028