ПРОФЕСИЯ
213060
Компютърен график
СПЕЦИАЛНОСТ:
2130601
Компютърна графика
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Трета
ПРОФЕСИЯ
213070
Графичен дизайнер
СПЕЦИАЛНОСТ:
2130701
Графичен дизайн
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Трета
ПРОФЕСИЯ
342020
Сътрудник в маркетингови дейности
СПЕЦИАЛНОСТ:
3420201
Маркетингови проучвания
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Втора
ПРОФЕСИЯ
344030
Оперативен счетоводител
СПЕЦИАЛНОСТ:
3440301
Оперативно счетоводство
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Трета
ПРОФЕСИЯ
542040
Моделиер-технолог на облеклото
СПЕЦИАЛНОСТ:
5420401
Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Трета
ПРОФЕСИЯ
542050
Оператор в производството на облекло
СПЕЦИАЛНОСТ:
5420501
Производство на облекло от текстил
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Втора
ПРОФЕСИЯ
542110
Шивач
СПЕЦИАЛНОСТ:
5421101
Шивачество
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Първа
ПРОФЕСИЯ
582060
Пътен строител
СПЕЦИАЛНОСТ:
5820601
Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Втора
ПРОФЕСИЯ
582090
Помощник пътен строител
СПЕЦИАЛНОСТ:
5820901
Пътища магистрали и съорaжения
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Първа
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
621
РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО
ПРОФЕСИЯ:
621030
РАСТЕНИЕВЪД
СПЕЦИАЛНОСТ:
6210302
ПОЛЕВЪДСТВО
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
ВТОРА
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
621
РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО
ПРОФЕСИЯ:
621110
РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО
СПЕЦИАЛНОСТ:
6211101
ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО
СПЕЦИАЛНОСТ:
6211102
ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ:
6211103
ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВО
СПЕЦИАЛНОСТ:
6211104
Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
Първа
ПРОФЕСИЯ
622020
Озеленител
СПЕЦИАЛНОСТ:
6220202
Парково строителство и озеленяване
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Втора
ПРОФЕСИЯ
622030
Работник в озеленяването
СПЕЦИАЛНОСТ:
6220301
Озеленяване и цветарство
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Първа
ПРОФЕСИЯ
623060
Работник в горското стопанство
СПЕЦИАЛНОСТ:
6230604
Билкарство
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Първа
ПРОФЕСИЯ
622020
“Озеленител”
СПЕЦИАЛНОСТ:
6220201
„Цветарство”
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Втора
ПРОФЕСИЯ
622020
Озеленител
СПЕЦИАЛНОСТ:
6220202
Парково строителство и озеленяване
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Втора
ПРОФЕСИЯ
622030
Работник в озеленяването
СПЕЦИАЛНОСТ:
6220301
Озеленяване и цветарство
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Първа
ПРОФЕСИЯ
762040
“СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”
СПЕЦИАЛНОСТ:
7620401
„ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА”
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Втора
ПРОФЕСИЯ
762040
„Социален асистент”
СПЕЦИАЛНОСТ:
7620402
„Подпомагане на възрастни”
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Втора
ПРОФЕСИЯ
815020
Козметик
СПЕЦИАЛНОСТ:
8150202
Организация и технология на козметичните услуги
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Трета
ПРОФЕСИЯ
815030
Маникюрист – педикюрист
СПЕЦИАЛНОСТ:
8150301
Маникюр, педикюр и ноктопластика
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Втора
ПРОФЕСИЯ
840070
ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ
СПЕЦИАЛНОСТ:
8400701
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Трета
ПРОФЕСИЯ
840090
Водач на МПС за обществен превоз
СПЕЦИАЛНОСТ:
8400901
Вътрешни и международни превози на пътници
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Първа
ПРОФЕСИЯ
840090
Водач на МПС за обществен превоз
СПЕЦИАЛНОСТ:
8400902
Вътрешни и международни превози на товари
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Първа
ПРОФЕСИЯ
861010
Охранител
СПЕЦИАЛНОСТ:
8610101
Банкова охрана и инкасова дейност
СПЕЦИАЛНОСТ:
8610102
Лична охрана
СПЕЦИАЛНОСТ:
8610103
Физическа охрана на обекти
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ :
Трета