Техник-Технолог в хранително – вкусовата промишленост Код 541010

Специалност: Производство и преработка на мляко и млечни продукти Код 5410103-ІІІ-та квалификационна степен.

След завършване на професионалното обучение по специалността,обучаваният придобива основни познания за:Състава и свойствата на млякото,Технологичните процеси при производството на пастьоризирани млека с добавки,Технология при производството на кисело мляко,Познаване на видовете масла,Технологични изисквания към млякото за сирене,Видове меки сирена, Видове твърди сирена ,Видове извара и технология за изработка, Методи за сушене на млякото.

Обучението по теория се провежда в специализирани кабинети, а практическите занятия в действащи съвременно оборудвани бази.