bg_index

За център Лина

Професионално обучение по Европейски проекти
Професионално обучение по Европейски проекти
Основан през 2006 г., центъра предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на трудовия пазар.

Гаранция е издадената лицензия от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)  към Министерство на образованието с лиценз № 200612325.

НАПОО е единствената институция в България, предоставяща лицензия на фирмите за професионално обучение.

За справки в НАПОО: +359 2 970 66 55 или за вход в регистъра на лицензираните центрове www.navet.government.bg

Център за обучение контакти

За повече информация – свържете се с нашите консултанти
гр. Плевен
ул.”Васил Левски” № 185 ет.3
бул.Христо Ботев № 85 вх. А
школа по изучаване на английски език Плевен
0888 897 656
център за обучение на професионални кадри Плевен

НОВИНИ ОТ ЛИНА

Програма „Ваучери за заети лица”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. отпуска 50 000 0000 лева за обучения по програма „Ваучери за заети лица“. В програмата ще могат да участват лица, които НЕ са се възползвали от безплатните професионални и езикови обучения по Оперативни програми „Аз мога“ или „Аз мога повече“.

Професионални курсове

Професионални курсове от център за обучение Лина
Галерия